Bogusław Hałuszczak

Bogusław Hałuszczak

Urodzony 21 stycznia 1937 roku w Wolsztynie. Od roku 1940 przeniósł się do Poznania, gdzie w latach 1956 - 1961 studiował geografię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich pełniąc kolejno funkcje: przewodniczącego Rady Wydziałowej Biologii i Nauk o Ziemi, przewodniczącego Rady Uczelnianej UAM i sekretarza Rady Okręgowej ZSP w Poznaniu.
Delegat na IV Kongres ZSP, odznaczony odznaką X - lecia ZSP.

Po ukończeniu studiów pracował 2 lata w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Od 1963 do 1990 roku pracował w Przedsiębiorstwie Robót Wiertniczych w Poznaniu na stanowisku geologa, następnie na stanowisku z - cy dyrektora ds. ekonomicznych. Uzyskał stopień "inżyniera górnictwa" i "dyrektora górniczego".
W latach 1984 - 1985 przebywał na kontrakcie zagranicznym w Kuwejcie, gdzie pracował przy wierceniu studni dla zaopatrzenia w wodę podziemną Kuwejtu.

W latach 1987 - 1988 ukończył studium podyplomowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1990 - 1992 był dyrektorem Przedsiębiorstwa Importowo-Eksportowego "Karmet" w Wysogotowie k/Poznania a w roku 1995 dyrektorem poznańskiej hurtowni "MCI" z Hong-Kongu.

W latach 1999-2001 był założycielem i właścicielem kąpieliska "EKO-PLAŻA" w Stęszewku (gm. Pobiedziska), nad jeziorem Stęszewsko - Kołatkowskim.

Od roku 2004 był współorganizatorem Stowarzyszenia Osiedli "Rybakówka, Wodniaków i Szpakowo" w Stęszewku (gm. Pobiedziska), które bierze czynny udział w ochronie środowiska Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka", w procesie kanalizacji i gazyfikacji tych Osiedli. Od początku istnienia, do chwili obecnej jest prezesem zarządu tego Stowarzyszenia.

Od roku 1973 i nadal jest stałym biegłym sądowym z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu w dwóch dziedzinach, tj. hydrogeologii i spółdzielczości mieszkaniowej. Od roku 1996 i nadal jest lustratorem spółdzielczości, szczególnie mieszkaniowej z ramienia Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. W spółdzielczości mieszkaniowej działał społecznie jako: przewodniczący Rady Osiedla "USO" (w latach 1968 - 1970), członek Rady Nadzorczej SM "Grunwald" w Poznaniu (1968 - 1970), przewodniczący Rady Nadzorczej SM "Jeżyce" w Poznaniu (1970 - 1984), wiceprzewodniczący Rady WZSM w Poznaniu (2 kadencje), członek Rady CZBSM w Warszawie (2 kadencje) i , z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej SM "Jeżyce" w Poznaniu (1991 - 1999).

Był doradcą i ekspertem spółdzielczości mieszkaniowej w podkomisjach sejmowych ds. zmian Prawa spółdzielczego i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w II kadencji Sejmu w roku 1997, w IV kadencji Sejmu w roku 2005 i w VI kadencji Sejmu w roku 2011.
Był jednym z założycieli oraz na 2 kadencje przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu a od roku 1999 przez 2 kadencje przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tego Stowarzyszenia.

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną uhonorowany odznaczeniami zasłużonego dla miasta Poznania, województwa poznańskiego, szczecińskiego i koszalińskiego, wieloma odznaczeniami branżowymi oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

W latach 1954 - 1958 uprawiał czynnie sport w klubie AZS Poznań (pływanie oraz koszykówkę) a w latach 1955 i 1956 zdobył 2 - krotnie tytuł mistrza Polski juniorów w koszykówce, a po czynnym uprawianiu koszykówki był sędzią w tej dyscyplinie.